Pon - Pet : 07:00 - 15:00
office@izolater.rs
00 381 /533-582
|| English | Srpski Srpski | English | Deutsch | Русский
DIAMOND-JET SYSTEM
01

Izolater 68 doo

Izolater 68 doo

Upoznajte se sa tehnologjom i mogućnostima upotrebe poliuretanskih masa i oblastima primeпe. Saznajte više o proizvodnom programu preduzeca IZOLATER 68 i kako njihovi proizvodi mogu unaprediti vašu proizvodnju.

Više informacija →
02

Proizvodi od poliuretana

Proizvodi od poliuretana

Upoznajte se sa tehnologjom i mogućnostima upotrebe poliuretanskih masa i oblastima primeпe. Saznajte više o proizvodnom programu preduzeca IZOLATER 68 i kako njihovi proizvodi mogu unaprediti vašu proizvodnju.

Više informacija →
03

Od 1968. sa Vama

Od 1968. sa Vama

Upoznajte se sa tehnologjom i mogućnostima upotrebe poliuretanskih masa i oblastima primeпe. Saznajte više o proizvodnom programu preduzeca IZOLATER 68 i kako njihovi proizvodi mogu unaprediti vašu proizvodnju.

Više informacija →

Proizvodni porgram

Pogledajte u kojim industrijama se primenjuju naši proizvodi

Rudarska industrija

Papirna industrija

Metaloprerađivačka industrija

Ostalo

Rudarska industrija

IZOLATER PU-zatezna sita sa konusno-kvadratnim, ovalnim ili žlebnim perforacijama sastoje se od: PU ploče, armature užeta i potrebnih zateznih preseka.

Više informacija →
Papirna industrija

U industriji papira IZOLATER valjci, zahvaljujući svojim fizičko-hemijskim osobinama te njihovom otpornošću na mehaničke udare, pritisak i hemikalije koje se koriste u proizvodnji papira nalaze svoju primenu.

Više informacija →
Metaloprerađivačka industrija

IZOLATER dugogodišnjim iskustvom, širokim izborom jedinjenja, savremenom opremom uspešno izlazi u susret sve većim zahtevima kada su u pitanju pre­svlake valjaka primenjene u valjaonicama aluminijuma, bakra, hladne valjaonice čeličnih limova, linije za pocinkovanje, beli limovi.

Više informacija →
Ostalo

Izolater u svojoj ponudi ima i proizvode namenjene ostalim granama industrije kao što su tekstilna, prehrambena,…

Više informacija →